top of page

Versterk de taalontwikkeling en meer

Binnen de kinderopvang (kinderdagverplijf, peuterspeelzaal of gastouder) krijgen baby- en kindgebaren steeds meer bekendheid. Dat heeft een goede reden: gebaren geven duidelijkheid, rust en versterken de interactie tussen pedagogisch medewerkers en kinderen. Het is een sterk middel dat eenvoudig is toe te passen binnen de taalstimulering.  

Alle voordelen, zoals beschreven bij ouders/ opvoeders, gelden ook voor de kinderopvang. Nog mooier is als ouders zó enthousiast raken, dat zij thuis ook gebaren met hun kind. De lijn wordt doorgetrokken en dit versterkt het effect op de taalontwikkeling!

 

Door het de dag heen, in het gehele dagschema, kunnen gebaren worden toegepast, passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Spelenderwijs, tijdens het voorlezen, tijdens het eten en drinken, liedjes zingen en eigenlijk iedere activiteit die wordt aangeboden. Voor pm-ers wordt het een tweede natuur om behalve te spreken, kernwoorden te ondersteunen met een gebaar.  

Voorbeeld: 

Fien, de PM-er zegt en gebaart dat het tijd is om fruit te eten en te drinken. Wanneer de kinderen aan tafel zitten, vraagt zij welk fruit de kinderen willen van het bord.

Janne van 3 jaar zegt dat zij een appel wil. Sammie van 2 zegt “naan’ en maakt het gebaar van banaan. Joppe van bijna 1 lacht en maakt het gebaar van ‘melk’.  Fien zegt: “Ah, heb jij dorst, Joppe? Jij wil melk. Pak eerst maar een stukje fruit, daarna krijg jij melk.”  

 

Ook in spontaan spel zullen gebaren worden gebruikt door kinderen. Dit bevordert niet alleen de taal- maar ook de spelontwikkeling. Goed sprekende kinderen communiceren makkelijker met (nog) niet sprekende kinderen en vica versa.  

Mijn aanbod voor professionals richt zich specifiek op toepassing binnen een groep kinderen (en dat verschilt van de thuissituatie). Een set gebaren dat zich makkelijk laat invoegen in het bestaande aanbod, is verder op maat te maken en/of uit te breiden.  

Neem contact met mij op als je meer wil weten, wil sparren of direct al een workshop wil inplannen voor jouw opvang!  

IMG_6598.png

Als je hoort dat je het goed doet, maak je het gebaar 'knap'. 

Wanneer starten?
Fasen
Communicatiemiddel

In een groep is het nog meer zichtbaar dan in de thuissituatie; ieder kind ontwikkelt zich op eigen wijze en in eigen tempo. Zo gaat het ook met gebaren, al kunnen (leer)lijnen als hulpbron worden ingezet.

Vanaf ongeveer 6 maanden zijn kinderen in staat om motorisch de eerste gebaren te maken, maar aanbieden kan eerder. In een groep, horizontaal of verticaal, worden gebaren gebruikt zoals gesproken taal. Er is geen echt startmoment, het is een onderdeel uit het grote aanbod.

In iedere fase van de taalontwikkeling voegen gebaren iets toe en zijn ze waardevol voor ieder kind!

Een baby van enkele maanden oud, zal wanneer je praat met ondersteunende gebaren, eerder begrijpen wat je bedoelt. Je trekt aandacht doordat je iets doet en niet alleen maar zegt (totaalcommunicatie). Wanneer een baby gaat brabbelen (en dus oefent met praten), zijn gebaren helpend bij het hele taalproces. Terwijl de baby brabbelt en je nog maar weinig hieruit kan afleiden, weet je wél wat de gebaren betekenen en kun je een deel van het gebrabbel beter begrijpen.  

Dit brabbelen gaat over in duidelijker en meer verstaanbaar spreken. De woordenschat blijft zich maar uitbreiden en bij het aanleren van nieuwe woorden, werken gebaren wederom ondersteunend.  

Wanneer het kind in de peuterleeftijd is beland, komen er steeds meer abstracte woorden bij. Een gebaar voor bijvoorbeeld een emotie als “boos”, of de dagen van de week geven meer betekenis en duidelijkheid aan deze abstracte begrippen. 

Baby- en kindgebaren zijn geen doel op zich en zal altijd mét gesproken taal worden aangeboden door de pm-er. Het doel is de gesproken taal- en denkontwikkeling te ondersteunen en te stimuleren. 

Het versterkt de interactie tussen de pm-er en de kinderen en legt een stevige basis voor de taalontwikkeling. En dat heeft weer een positieve uitwerking op de band en de algehele ontwikkeling van het kind.

Ook binnen de groep kinderen kunnen gebaren de interactie en band versterken! 

bottom of page